ru | ua

Вартість проектно-вишукувальних робіт - це сума коштів, необхідних для відшкодування прямих та загальновиробничих витрат, понесених проектною організацією при виконанні зазначених робіт, з урахуванням нормативних витрат матеріально-технічних ресурсів, вільних цін, податків, зборів та обов'язкових платежів, а також економічно обгрунтованого кошторисного прибутку та адміністративних витрат ...
(ДБН Д.1.1-7-2000  Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, здійснюваного на території України).

Вартість проектних робіт визначається індивідуально відповідно до складності конкретного об'єкта, але орієнтовну вартість проектних робіт пропонуємо згідно з таблицею:

стоимость таблица