ru | ua

До складу вихідних даних належать:

  • архітектурно-планувальне завдання (АПЗ); - технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта (ТУ); - завдання на проектування; - інші дані (топографічні плани, висновки про інженерно-геологічних, гідрологічних та екологічних умов території).

Завдання на проектування замовник складає сам або доручає проектувальнику за окрему плату. Місця розташування об'єктів визначаються місцевими органами містобудування та архітектури на підставі дозволу на будівництво виконавчих органів місцевого самоврядування, а також затверджених чинних містобудівних документів. Витяги з Закону України Про архітектурну діяльність: Архітектурне рішення - авторський задум про просторової, планувальної та функціональної організації, зовнішнього вигляду та інтер'єрі об'єкта будівництва, а також інженерному і другом забезпеченні його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі.

Проект - для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Архітектурно-планувальне завдання - документ, що містить комплекс містобудівних і архітектурних вимог і особливих умов проектування і будівництва об'єкта архітектури, що випливають з положень затвердженої містобудівної документації, місцевих правил забудови населених пунктів, відповідних рішень органів виконавчої влади органів місцевого самоврядування, включаючи вимоги і умови про охорону пам'яток історії та культури, довкілля, законних прав і інтересів громадян і юридичних осіб при размещ ванні об'єкта архітектури на конкретній земельній ділянці.

Завдання на проектування - документ, що містить обґрунтовані в рамках законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічним рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і складається відповідно до архітектурно-планувального завдання, технічним умовам